Meg sjølv

Amund Hareland Våren 2009 fullførte eg ein mastergrad i Landskapsarkitektur på Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås.

I masteroppgåva såg eg på kva menneskelege gevinstar ein kan ha av å bruka grøne tak og fasadar i stadig meir fortetta byar.

Eg valde spesialiseringa overordna landskapsplanlegging i studiet mitt. Den legg vekt på planlegging og utvikling av landskapet på eit overordnet nivå, kommunalt og regionalt. Det er mykje fokus på kommuneplanar, kommunedelplanar, reguleringar, analysar og store landskapsinngrep som veganlegg og omfattande utbyggingsprosjekt. Eg har alltid hatt interesse for dei meir konkrete prosjekta innanfor landskapsarkitektur og er glad i praktisk prosjektarbeid.

Etter studiene har eg hatt fast jobb i Statens vegvesen avdeling Østfold. Der arbeidar eg som kollektivkoordinator på seksjon for plan og trafikk. Som kollektivkoordinator har eg mellom anna ansvaret for prioritering og bruk av kollektivmidlene i fylket, samt vera med som fagansvarleg i interne og eksterne prosjekt. Eg har også fått ei lita rolle med handsaming av plansaker frå to kommunar.

Eg har alltid hatt interesse for dei meir konkrete prosjekta innanfor landskapsarkitektur og er glad i praktisk prosjektarbeid.

Eg har gode generelle datakunnskaper. Under studiene nytta eg, og fekk opplæring i, Autocad Civil 3d 2009, Adobe CS4, MS Office og Google Sketchup 7. Utanom har eg arbeida med Focus Arealplan, NovaPoint Veg og ArcGIS. Nå etter studiene har eg også lært meg å bruka program og databasar som Statens vegvesen baserar arbeidet sitt på.

Eg har god erfaring med arbeid i grupper og team frå talrike gruppeprosjekt i utdanninga. Dette har eg også utvikla vidare etter fullført studietid. Både i prosjekt eg har vore deltakar i, og i prosjekt eg har leia sjølv.

Eg kan nåast på: am-ha@online.no eller tlf: 91331054.